Hoe aflopend (tot op de rand) printen?

 

Om een afbeelding of print mooi tot op de rand te laten afdrukken, moeten er enkele regels in acht genomen worden bij het ontwerp. Zo is bij aflopende prints de bleed ( afloop) en zetspiegel of bladspiegel zeer belangrijk om tot een mooi resultaat te komen.

 

 

 

 

Waarom ?

De meeste printers kunnen niet tot volledig op de rand printen. Daarnaast is het voor kleinere formaten bijna onmogelijk om exact op de rand van een afbeelding te snijden.

Dit lossen we praktisch op door te drukken op een groter papierformaat dan uw eindformaat en deze dan bij te snijden. Dit vraagt echter een kleine voorbereiding in uw ontwerp.

 

Hoe lever ik dit best aan ?

Als u aflopend wil printen/drukken is het noodzakkelijk om bleed of afloop te voorzien in uw document.

We leggen dit uit aan de hand van een voorbeeld.

 

U wil een A4 (210 x 297mm) tot op de rand printen.

Afmetingen van uw pdf: 220 x 307mm ( A4+ 5 mm extra aan elke zijde)

Plaats snijlijnen zodanig als we snijden deze eraf gesneden worden.

 

Daarna zorgt u ervoor dat uw achtergrond of afbeeldingen die u tot aan de rand wil laten lopen, tot 5 mm buiten uw document lopen.

 

Let op! Blijf met overige tekst en afbeeldingen ver genoeg van uw snijlijnen, hier aangeduid met een *

Op deze manier kan er nooit in teksten of andere worden gesneden EN kunnen wij een mooie afloop garanderen door "in" de bleed area te snijden en niet te moeten mikken op de exacte lijn van uw achtergrond of afbeelding.

 

In het voorbeeld hiernaast zal het blauw dus mooi doorlopen tot op de rand na het snijden tot A4.